DRACHTEN | Prestatieafspraken 2018 sociale huurvoorraad

Prestatieafspraken 2018 sociale huurvoorraad

Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken met elkaar gemaakt voor 2018. Hierin spreekt men af welke bijdrage elke partij levert aan de sociale huurvoorraad. In Smallingerland staan ongeveer 8.000 sociale huurwoningen. De vier partijen zetten zich in voor een sociale huurvoorraad die past bij de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen.

Betaalbaarheid van de sociale huursector staat voorop. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het huurprijsbeleid van de woningcorporaties. Ook is afgesproken hoeveel geld de corporaties inzetten om bestaande huurwoningen te verbeteren in kwaliteit en energielabel. Andere afspraken gaan onder meer over het vergroten van kansen voor starters op de huurmarkt. Ook wordt gekeken hoe ouderen zo lang mogelijk plezierig kunnen blijven wonen in hun eigen huis. Verder zijn de huisvesting van statushouders, realisatie van extra woonwagenstandplaatsen en verhuur van aangepaste woningen opgenomen in de prestatieafspraken. Tot slot is de bijdrage van partijen aan een schoon, heel en veilig woonomgeving vastgelegd.