DRACHTEN | PROEFPROJECT Energiecoach geeft tips aan 50 huishoudens

De gemeente Smallingerland is een proefproject gestart om inwoners energiekosten te laten besparen. Vijftig huishoudens worden
bezocht door een ‘energiecoach’, die inzicht geeft in hun energieverbruik en voorziet van bespaartips. De gemeente hoopt zo bij te kunnen dragen aan verduurzaming en wil bekijken of het project later een vervolg kan krijgen.

Van januari tot en met april 2020 worden de geselecteerde huishoudens uit Drachten tweemaal bezocht door de energiecoach. Deelname aan dit project is gratis en de huishoudens worden geworven door Ping Drachten en corporaties Accolade en WoonFriesland. De energiecoaches zijn speciaal opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen en bestaan uit vrijwilligers en een maatschappelijk werker van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS).

De deelnemers ontvangen van de energiecoach ook een gratis besparingspakket ter waarde van honderd euro.