DRACHTEN | Raket moet voor verbinding zorgen

Tussen de Tjaardaflats in Drachten staat sinds kort een raket met wel heel bijzondere functies. Maar brengt hij flatbewoners ook nader tot elkaar? Op 9 november is de officiële oplevering van de raket, met daarbij de eerste verloting. ,,Dan kan het verbinden beginnen.’’

De komende tien jaar maken de 234 huishoudens, die verspreid over de drie Tjaardaflats wonen, onderdeel uit van een soort prijzencircus.
Het begin deze week geplaatste raketkunstwerk, waarin een computer elke maand willekeurig een nieuwe kleur, een nieuw adres en dus een nieuwe prijswinnaar aanwijst, vormt hiervan het markante middelpunt. 

Er was iets nodig dat hen allemaal bindt, kunstenaar Koolen bedacht daarvoor het ludieke idee van de gezamenlijke loterij.Om de zes maanden verschijnt er een krantje, waarin de winnaars van de voorbije zes maanden worden voorgesteld. Dit magazine wordt huis-aan-huis in de drie woontorens verspreid.