DRACHTEN | Smallingerland zoekt inwonersmet schulden bij hulp thuis op

Mensen in Smallingerland met drie of meer betalingsachterstanden kunnen dit jaar een huisbezoek van de gemeente verwachten.

Bij één of twee schulden volgt een telefoontje of email. Doel is om mensen met (beginnende) schulden sneller en beter te helpen. De nieuwe werkwijze begint op1 februari, aldus wethouder Bert Westerink.

De gemeenteraad krijgt nog nadere details. Smallingerland volgt voor een deel de praktijk die al is opgezet in andere gemeenten en wisselt gegevens van inwoners met betalingsachterstanden uit met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.
Dat uitwisselen is mogelijk nu op 1 januari de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is veranderd. Gemeenten zijn zelfs verplicht om mensen na een ‘schuldmelding’ te helpen. Burgers mogen zelf beslissen of ze de hulp accepteren.

Als zij om hulp vragen, moet een gemeente binnen een vaste termijn beslissen of iemand een schuldenregeling krijgt. In Smallingerland staat die termijn voorlopig op acht weken. Een deel van de gemeenteraad gaf gisteravond aan sneller een besluit te willen. Binnen acht weken kan zomaar een huisuitzetting plaatsvinden,waarschuwde Anita Merkus (ChristenUnie). De raad wil voorlopig echter afwachten hoe alles in de praktijk zal gaan lopen.

Burgemeester Jan Rijpstra hield in de digitale vergadering zijn nieuwjaarstoespraak voor de Smallingerlanders. Hij sprak zijn waardering uit voor alle hulpverleners in deze coronaperiode, en respect voor de inwoners die zich aan de beperkingen houden. De gemeente heeft veel om trots op te zijn, aldus Rijpstra. Er komt een nieuwe marketingcampagne om dat allemaal aan de man te brengen, zei hij.

 

(lc 6.1.21)