DRACHTEN | Streep door woonwagens in Drachtster wijk Vrijburgh

Er komen geen woonwagenstandplaatsen in de Drachtster nieuwbouwwijk Vrijburgh. Het oude kamp in Drachtstercompagnie is mogelijk een alternatief.

In een brief aan de gemeenteraad lichten burgemeester en wethouders van Smallingerland toe waarom een woonwagenlocatie in Vrijburgh uit beeld verdwijnt. Ze willen in de wijk, waar verzet was tegen de komst van de woonwagens, voorrang geven aan woningbouw en de realisatie van de campus ‘Samen Kansrijk’ voor speciaal onderwijs. Volgens het college heeft een spoedig begin van woningbouw in Vrijburgh prioriteit gekregen als gevolg van de toenemende krapte op de huizenmarkt. Daarnaast moet het nieuwe scholencomplex er in 2020 staan. Het is redelijkerwijs niet haalbaar vast te houden aan het gelijktijdig ontwikkelen van woningbouw, ‘Samen Kansrijk’ en de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, aldus burgemeester en wethouders.

In Smallingerland wordt als sinds 2015 gesproken over uitbreiding van het aantal woonwagen-standplaatsen. Uit een enquête bleek destijds dat er behoefte was aan 33 extra plekken. Twee weken geleden vonden landelijke demonstraties plaats tegen het tekort aan standplaatsen. Reden voor een groep kampbewoners om het oude woonwagencomplex in Drachtstercompagnie te bezetten.
Mede op verzoek van deze tijdelijke bewoners stelt het college aan de gemeenteraad vooromte onderzoeken of het voormalig kamp opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Naast uitbreiding van de standplaatsen aan de Wetterwille en nieuwe plekken aan de Fennereed zou het terrein aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie de derde uitbreidingslocatie kunnen worden. ,,Het steekt wel dat er in Vrijburgh om economische redenen wordt  gekozen voor huizen’’, zegt woordvoerder Antonio Corpier namens de groep die het complex in Drachtstercompagnie heeft bezet. Hij noemt dit terrein een mooi alternatief. Getergd: ,,De gemeenteraad moet wel snel een knoop doorhakken over de woonwagenlocaties. Het gaat allemaal erg langzaam. We hebben met de gemeente afgesproken dat we de actie niet uitbreiden. Maar als die ons probleem weer op de lange baan schuift, zorg ik dat er elke dag een caravan bij komt in Drachtstercompagnie.’’