DRACHTEN | Suderhiem sloop en nieuwbouw

In november werden de huurders van 18 woningen geïnformeerd over de plannen sloop en nieuwbouw. Ondanks dat de nieuwbouw nog moet worden afgestemd met de gemeente wilden de aanwezige huurders graag een individueel gesprek omdat zij ook vonden dat sloop de beste optie is voor de huidige woningen. Na de individuele gesprekken wordt aan De Bewonersraad advies gevraagd om al dan niet in te stemmen met de sloop.