DRACHTEN | Vijftien extra woonwagens op twee locaties

De woonwagengemeenschap in Smallingerland krijgt er op twee locaties vijftien standplaatsen bij. De woonwagenlocatie bij Drachtstercompagnie wordt heropend met vijftien plaatsen en op het bestaande kamp aan de Wetterwille komen drie extra wagens.
Corporatie WoonFriesland deed in 2019 onderzoek naar de woonbehoefte van de woonwagenbewoners. Daaruit bleek dat het grootste deel van de bewoners de voorkeur heeft voor een huurwoonwagen op het voormalige kamp aan de Feart bij Drachtstercompagnie of het bestaande kamp aan de Wetterwille.

WoonFriesland heeft in februari aangegeven in te gaan op de uitbreidingsbehoefte van huurwoonwagens in Smallingerland. Voor de locatie aan de Wetterwille moet het bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd. Het oude kamp bij Drachtstercompagnie zal nog bouwrijp moeten worden gemaakt. De gemeente Smallingerland weet om die reden nog niet wanneer een begin kan worden gemaakt met het inrichten en plaatsen van de woonwagens. Volgende week praten WoonFriesland, de gemeente en de Bewonersraad over de afstemming van het project.

De woonwagenbewoners in Smallingerland vragen al jaren om extra woningen. Een plan voor nieuwe wagens aan de Fennereed en in de wijk Vrijburgh werd geschrapt na protest van omwonenden.

(FD 27-05)