DRACHTEN | Woonwagenplan deze zomer klaar

Het voorlopige plan voor de uitbreiding van het aantal te verhuren standplekken voor woonwagens in Smallingerland is deze zomer klaar.
Deze toezegging deed wethouder Jos van der Horst aan de gemeenteraad. Al enige tijd ijvert de Romaen woonwagengemeenschap voor
meer standplaatsen.

Een extern bureau onderzoekt momenteel de precieze woonbehoefte. In het plan staat hoeveel plaatsen nodig zijn, hoe deze eruitzien - een kale plek of met woonwagen - en op welke kleinschalige locaties ze komen.