EARNEWALD | Raad wil berekening woningplan dorp

De haalbaarheid van een plan voor zestien woningen in het verlengde van het Mindertsfean in Earnewâld moet voor 4 juli
worden berekend. Een motie van FNP, GroenLinks en VVD met deze opdracht voor het college haalde gisteravond een meerderheid.

Een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ ijvert al drie jaar voor de bouw van woningen op de locatie bij het Mindertsfean. In Earnewâld is sprake van een serieus woonprobleem, zei inspreker Sytze Kobus. Er is in het dorp al jaren geen huis te koop of te huur. In 25 jaar is er geen woning gebouwd. Jongeren trekken inmiddels uit het dorp weg. De inwoners willen graag dat de schep zo gauw
mogelijk de grond in gaat.

Het college wil echter wachten met verdere stappen tot de woonvisie klaar is en de gesprekken met de provincie over de te bouwen aantallen woningen achter de rug zijn. Eén dorp eruit lichten zou niet goed zijn, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra.
De indieners van de motie vonden dat er toch een berekening moet worden gemaakt voor Earnewâld. Zij kregen steun van D66.