Een half miljoen huishoudens in te dure huurwoningen

Reactie van De Bewonersraad op het nieuws van het CBS:
Van 2009 tot 2015 is het aantal huishoudens dat in een voor hen te dure huurwoning woont, toegenomen van 8 tot ruim 18%. Het aantal zogeheten dure 'scheefhuurders' is de afgelopen jaren fors gestegen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

“De door het CBS gepresenteerde gegevens zijn geen verrassing”, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van huurdersvereniging De Bewonersraad. “De Bewonersraad heeft al veel eerder gesteld dat de huurtoeslag door corporaties is gebruikt om gedurende jaren zowel te dure huurwoningen te bouwen als huurders in voor hun portemonnee te dure huurwoningen te plaatsen. Hierdoor zijn het dure scheefwonen en de huurschuldproblematiek enorm toegenomen. Vandaar dat De Bewonersraad in elke woonvisie van een corporatie tamboereert op de betaalbaarheid van woningen in combinatie met een proportioneel gebruik van die toeslag. Sinds enige tijd lijkt dit tamboereren succes te hebben bij gemeenten en corporaties, gezien de inhoud van recent vastgestelde woonvisies.”

Het faciliteren van inkomensafhankelijke huurverhogingen door de rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren geleid tot huurprijsstijgingen van meer dan 12%. Reden voor veel mensen om te kiezen voor een eigen woning met een hypotheekrente van 2 tot 2,5% of, als dat door onzeker inkomen niet gaat, voor huren in de private markt. Van den Broek: “Door het fixeren van de inkomensgrenzen binnen de volkshuisvesting en tegelijkertijd de loonstijgingen sinds begin dit jaar zullen per juli 2016 nieuwe groepen belast worden met inkomensafhankelijke verhogingen. Aldus zal er geen eind komen aan de huurprijsopdrijving voor de groep die niet tot de primaire en secundaire doelgroep behoort van de volkshuisvesting. Wanneer deze groep niet kan kopen moeten zij overgaan naar de private huurmarkt, waarin prijzen zo maar kunnen oplopen naar € 900,- en waarvoor 3,5 tot 4 keer een maandinkomen moet worden verdiend. Deze groep loopt het risico ‘de nieuwe armen’ te worden.”