Een lagere energienota zonder hogere huur

De Green Deal biedt enorme kansen voor Friezen die hoge energielasten
hebben, maar geen middelen voor verduurzaming van hun woning. Met
geld uit Brussel is dit hét moment voor rijk en regio om opknap van
woningen tot topprioriteit te maken.
Voor de PvdA in Fryslân en het Europarlement is het volstrekt helder dat
er enorme kansen liggen om met Europese gelden woningen te gaan
verduurzamen voor Friezen die nu worstelen met hun maandelijkse
energierekening. Eind dit jaar komt gedeputeerde Sander de Rouwe met
een eerste overzicht van middelen uit Europese fondsen waarop Fryslân
kan rekenen. Daar hoort wat ons betreft ook subsidie voor het
verduurzamen van woningen bij.

Daar is bovendien voldoende aanleiding voor. Meer dan een half miljoen
Nederlanders kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. En
dat cijfer stijgt alleen maar, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau
Ecorys. Daar komt bovenop dat zeker een kwart van de
woningcorporaties niet over voldoende middelen beschikt om hun
huidige woningen beter te isoleren, en zo de energiekosten te drukken.
Zo zagen ook veel Friezen hun huur dit jaar harder stijgen dan ze gewend
waren, omdat hun corporatie gaat investeren in het verduurzamen van
hun woning.

Hoewel een dergelijke woningrenovatie de energiekosten behoorlijk kan
drukken, leidt het opknappen van de woning vaak tot een huurverhoging
die in euro’s hoger ligt dan de daling van de energierekening. Hierdoor
komen gezinnen met weinig inkomen in de problemen. Het
verduurzamen van bestaande woningen is dé oplossing om de
energienota te verlagen en gelijktijdig klimaatverandering tegen te gaan.
Maar wij willen niet dat huurders hun woonlasten vervolgens zien
stijgen, met name als ze wonen in een sociale huurwoning.

Renovation Wave
Het was Eurocommissaris Frans Timmermans die met een plan kwam om
alle gebouwen in Europa te verduurzamen. Hij gaf het de pakkende naam
Renovation Wave , oftewel verduurzamingsgolf.
Timmermans is founding father van de Green Deal, het grote project om
Europa klimaatneutraal te maken in 2050. Deze verduurzamingsgolf past
perfect in deze plannen voor een duurzaam Europa. In Europa zijn
gebouwen namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van het
energieverbruik en dragen tot 36 procent bij aan de totale uitstoot van
broeikasgassen. Renoveren is daarmee een belangrijke pijler onder de

Europese klimaatdoelstellingen.
Hiervoor kunnen verschillende EU-fondsen worden ingezet, bijvoorbeeld
het corona-herstelfonds. Nederland kan in totaal aanspraak maken op
5,5 miljard euro uit deze pot. Hier kan de renovatie van woningen en
openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen, heel goed in
meegenomen worden. Het verduurzamen van gebouwen kan tot wel
160.000 extra banen opleveren in Europa. Dit is een kans die we voor
onze bouwsector met beide handen moeten grijpen.

De PvdA roept de Nederlandse overheid en de regio’s daarom op om de
Europese verduurzamingsgolf te omarmen en prioriteit te geven aan de
verduurzaming van sociale huurwoningen en openbare gebouwen. Laten
we hier als Fryslân in voorop lopen.
Agnes Jongerius is Pvda-europarlementariër en Jaap Stalenburg is Fries
Statenlid voor de PvdA.

(FD 07.11.20)