Een miljoen gezinnen zonder buffer

Ruim de helft van de groep is niet in staat 500 euro bij elkaar te brengen

Eén op de zeven Nederlanders heeft in geval van financiële nood geen beschikking over een reservepotje van 2000 euro. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek.

Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die rood staan op betaalrekeningen zijn vaker financieel kwetsbaar. DNB noemt het ‘weinig geruststellend dat ondanks meerdere jaren met een gunstig economisch tij en een dalende werkloosheid, nog altijd een substantiële groep financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen’. ‘Dit betekent dat hoewel Nederlanders over het geheel genomen bekendstaan als een spaarzaam volk, circa een miljoen Nederlandse gezinnen zich in een financieel kwetsbare positie bevinden’, zo schrijft de toezichthouder.

Ruim de helft van die groep geeft aan niet eens in staat te zijn 500 euro bij elkaar te kunnen brengen. DNB wijst erop dat een spaarpot van 2000 euro al niet bepaald ruim is. De buffer die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om achter de hand te houden, ligt aanzienlijk hoger. Zo komt het Nibudadvies voor een alleenstaande zonder kinderen in een huurwoning al snel neer op een financiële buffer van minimaal enkele duizenden euro's. Voor bijvoorbeeld woningeigenaren, autobezitters of huishoudens met kinderen worden hogere bedragen geadviseerd.

In het DNB-onderzoek gaven de ondervraagden ook aan hoe zij geld bij elkaar zouden brengen als ze te maken krijgen met een financiële tegenslag. Meestal wordt daarbij een spaarrekening aangesproken. Daarnaast zegt één op de zes voor een deel een beroep te moeten doen op familie of vrienden. Ook worden creditcards, rood staan en leningen genoemd als oplossingen. Ten slotte zijn er mensen die aangeven meer te gaan werken of bezittingen te verkopen om aan het benodigde geld te komen.

Om financiële problemen te voorkomen, moedigt DNB mensen aan om meer geld apart te zetten voor onverwachte uitgaven.