Eerste bewonersavond Westereen

Tijdens de eerste bewonersavond in de Westereen (deelgebied 1, Salamon Levystrjitte e.o) zijn de bewoners volgens het protocol herstructurering geïnformeerd over de stand van zaken. De huurders kregen plattegronden van de woning en het straatbeeld voorgelegd waarop zij hun mening konden geven. 
Na deze avond zal Thús Wonen in september met duidelijkere, door de huurders beïnvloedde plannen bij de huurders terug komen. Daarna zullen er individuele gesprekken plaatsvinden om te beoordelen of 70% van de huurders of meer zich kunnen vinden in de plannen.

Van 11 t/m 14 juli worden de huurders van de deelgebieden 2 t/m 5 geïnformeerd en kunnen zij hun zienswijze geven op de plannen voor hun deelgebied.