Eerste Kamer akkoord met afschaffen verplichte voorrang vergunninghouders

<bron Aedes>

Gemeenten met een zogeheten ‘urgentieregeling’ zijn straks niet meer verplicht om vergunninghouders voorrang te geven op andere woningzoekenden. De Eerste Kamer ging 13 december 2016 akkoord met de wetswijziging die dit regelt. Aedes vindt nog steeds dat vergunninghouders voorrang moeten krijgen op de woningmarkt. Dat kan gelukkig ook nog in de nieuwe situatie.

De Tweede Kamer verzocht het kabinet in 2015 om de verplichte voorrang voor sociale huurwoningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning af te schaffen. De Kamer was bang voor verdringing van andere woningzoekenden. In De Eerste Kamer stemden GroenLinks, PvdD, SP en D66 tegen de wetswijziging, de overige partijen stemden voor.

 

Voorrang nog wel mogelijk

De wetswijziging betekent overigens niet dat gemeenten geen voorrang meer kunnen geven aan vergunninghouders. Dat mogen ze zelf beslissen. De wetswijziging betekent alleen dat gemeenten niet langer verplicht zijn om vergunninghouders als categorie op te nemen in de urgentieregeling van hun huisvestingsverordening. Overigens heeft ongeveer de helft van alle gemeenten zo’n huisvestingsverordening, dus lang niet allemaal.

 

Een gemeente is, als zij een verordening heeft, voortaan wel verplicht daarin te beschrijven hoe ze de taakstelling voor vergunninghouders denkt te halen. Een van de manieren om dat te doen is om vergunninghouders alsnog aan te wijzen als voorrangscategorie.

 

Minister Blok streeft ernaar de wijzigingen per 1 april 2017 in te laten gaan.