Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet verworpen om het kankerverwekkende dakbedekkingsmateriaal uit te bannen. Den Haag Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat en twijfelen of de volksgezondheid er inderdaad wel zo bij gebaat is. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen het voornemen van het kabinet.

Het oorspronkelijke plan was om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren. De Eerste Kamer twijfelde of het plan vanwege de omvang en de bijbehorende kosten wel kans van slagen zou hebben binnen het oorspronkelijke tijdvak. Het gaat namelijk om naar schatting 400.000 panden, oftewel tachtig miljoen vierkante meter aan dak waar nog asbest inzit.
Ongeveer 100.000 van deze panden zijn woonhuizen. Huiseigenaren vrezen torenhoge kosten voor het laten saneren van hun dak. Omdat er maar weinig bedrijven zijn die asbest mogen verwijderen, stijgen de prijzen per vierkante meter verwijderd dak nu al fors.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM) zijn opgelucht. Ze vinden dat de kosten niet eenzijdig bij consumenten kunnen worden gelegd. ,,Het is goed dat dit niet doorgaat, want het zou in de praktijk een drama zijn geworden. Het voorstel om asbestdaken op zo’n korte termijn te verbieden was ondoordacht en onuitvoerbaar. Er was niet over nagedacht hoe huizenbezitters, bijvoorbeeld met subsidie, geholpen konden worden die wet na te leven”, aldus Hans André de la Porte (VEH).

Van Veldhoven betreurt dat het voorstel is gesneuveld. Ze wijst erop dat er ,,tien jaar lang over het verbod gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad”. Nu het verbod is weggestemd, is er ,,geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron aan asbest in ons leefmilieu”. De staatssecretaris deed gisterochtend nog een ultieme poging het asbestverbod te redden. Ze bood aan de ingangsdatum ruim drie jaar op te schuiven, naar 2028. Maar met die concessie vermurwde ze alleen 50PLUS, en dat was niet genoeg.

Van een verbod op asbestdaken is al vele jaren sprake, maar het komt er maar niet van. Ditmaal leek het voorstel toch kansrijk, omdat Van Veldhoven het soepel door de Tweede Kamer had geloodst. Meer dan driekwart van de asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven. Boerenorganisatie LTO en de woningcorporaties zijn fel tegen een verbod. Voor de verwijdering van asbest kondigde Van Veldhoven eerder al een speciaal fonds aan voor mensen die bijvoorbeeld van een AOW-uitkering leven of wier vermogen vastzit in het huis. Er werd ook vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor schrijnende gevallen.