Eerste Kamer stemt tegen de motie gelijke behandeling huurders

Na de instemming van de Eerste Kamer vorige week met de wet doorstroming huurmarkt is een motie ingediend die vraagt om gelijke huurprijsbescherming voor huurders, ongeacht het type verhuurder. Particuliere verhuurders zijn namelijk niet gebonden aan de maximale huursomstijging. Dat betekent dat deze verhuurders al hun huurders jaarlijks 2,5 procent huurverhoging boven inflatie kunnen opleggen. 

De motie haalde het echter niet in de Eerste Kamer. 

Hoewel het aandeel institutionele verhuurders in Friesland veel geringer is dan in de Randstad kun je je volgens directeur Frank van den Broek van De Bewonersraad wel afvragen waarom de meerderheid in de Eerste Kamer zo snel voorbij gaat aan huurdersbelangen in de particuliere sector. "Duidelijk wordt dat de besluitvorming over huisvesting eerder gedreven wordt door economische factoren dan sociaal-maatschappelijke. Dat een eenzijdige zienswijze op rendement en verdienmodel de kloof tussen bevolkingslagen in onze samenleving alleen maar verder vergroot, behoeft nauwelijks betoog. De particuliere sector blijft overgeleverd aan de marktwerking en geniet onvoldoende bescherming. De heersende politiek zal daarvoor in 2017 een hoge prijs betalen."