Elkien

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Elkien, met uitzondering van de huurders in Leeuwarden en Wytgaard. 

In 2011 is een nieuwe overlegovereenkomst met Elkien afgesloten. Daarin is onder andere afgesproken op welke wijze de inspraak van De Bewonersraad namens de huurders is geregeld. 

Meer informatie over deze corporatie vindt u op www.elkien.nl

content image
content image