Elkien op vingers getikt om privacy

Een organisatie die een telefoongesprek met burgers opneemt, moet dit vrijgeven als de desbetreffende persoon hier om vraagt. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft woningcorporatie Elkien op de vingers getikt na het weigeren van inzage in opgenomen telefoongesprekken met klanten. Elkien heeft toegezegd haar procedures in lijn te brengen met de AP. Een en ander gebeurt naar aanleiding van een klacht van Jelle Bralts uit Leeuwarden in oktober vorig jaar. Hij wilde telefoongesprekken, die vaak worden opgenomen voor trainingsdoeleinden, zelf beluisteren. Ook wilde hij een transcriptie van het gevoerde gesprek kunnen inzien. Elkien weigerde dit, waarop de man een klacht indiende. De AP stelde hem deze maand in het gelijk op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Volgens Bralts zijn mensen met het oog op hun privacy ongerust over het op band vastleggen van telefoontjes. Het bevreemdde hem bovendien dat de klant zelf geen gesprekken met de woningcorporatie mocht opnemen. ,,Dit ondanks het feit dat organisaties persoonsgegevens van je verwerken.” Dat organisaties, instellingen en bedrijven nu inzagerecht moeten toestaan vindt hij een goede zaak.