Elkien verkoopt 84 garageboxen

Woningcorporatie Elkien doet 84 garageboxen in Opsterland in de verkoop. 67 staan in Gorredijk, de overige acht in Beetsterzwaag. Het
beheer en de verhuur past niet meer binnen de kerntaak, aldus Elkien. De gemeente gaat akkoord met verkoop, maar alleen als de koper
verpaupering van omgeving voorkomt. Voor de huurders verandert niets.