Eén inschrijfadres voor 60.000 huizen

Huurders kunnen binnenkort met één inschrijving bij vier corporaties hun belangstelling voor een woning kenbaar maken.
Het is de stichting ‘Huren in Friesland’’ die dit mogelijk gaat maken. Vier corporaties hebben hierbij de handen ineen geslagen: WoonFriesland
(Grou), Elkien (Heerenveen), Accolade (Heerenveen) en de Bouwvereniging (Harlingen).