En ook een pluim voor Wonen Noordwest!

Op 8 juni ontving De Bewonersraad het bericht van Wonen Noordwest Friesland dat ook zij geen administratiekosten meer in rekening zullen brengen bij een nieuw huurcontract. Onze complimenten!

In april deed De Bewonersraad daartoe een oproep aan de corporaties in Friesland. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en een recente uitspraak van een kantonrechter over de redelijkheid van deze administratiekosten.

Eerder gaven WoonFriesland en Thús Wonen aan geen kosten meer in rekening te zullen brengen.