Energieprijzen rijzen de pan uit

De prijzen van energie zijn zo hard gestegen dat er niet tegenop valt te bezuinigen. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een huishouden met een gemiddeld gebruik gaat op jaarbasis 2800 euro betalen: als het gebruik niet verandert, kost energie dit jaar 1321 euro meer dan in 2021. Dat is maar liefst 86 procent meer.

Het CBS houdt er echter ook rekening mee dat het energieverbruik ieder jaar met gemiddeld zo’n 4 procent daalt. Dat komt doordat mensen investeren in energiebesparing, zonnepanelen, apparaten steeds zuiniger worden en het klimaat langzaam opwarmt. Als dit wordt meegenomen in de berekening voor een gemiddeld huishouden moet er dit jaar 1264 euro extra worden betaald.

Het statistiekbureau heeft gekeken naar huishoudens die een nieuw contract hebben afgesloten in de onderzochte maand januari. „Een groot deel van de huishoudens heeft de tarieven eerder vastgezet en betaalt nog een oud maandbedrag. Die hebben nu dus nog geen last van de hogere tarieven, maar ook zij kunnen zich alvast schrap zetten voor deze hogere prijzen”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Hier valt niet tegenop te bezuinigen.”

De pijn in de portemonnee had nog erger kunnen zijn. Het vorige kabinet heeft besloten de belastingen op energie te verlagen.

Zonder deze beslissing van het kabinet zou een gemiddeld gezin dit jaar maar liefst 1700 euro extra aan energie kwijt zijn geweest. Daarmee is de prijsstijging van de energierekening iets gedempt, maar blijft die nog steeds aanzienlijk. „Een druppel op de gloeiende plaat”, oordeelt Van Mulligen.

Via gemeenten komt er overigens nog een extra tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Dit gaat om ongeveer 200 euro.

Het CBS waagt zich niet aan een voorspelling over de energieprijzen in de toekomst. Ben Woldring van prijsvergelijker Gaslicht.com, doet dat wel.

„Er zijn twee ontwikkelingen belangrijk voor de gasprijzen. De ene is de spanning rond Oekraïne. Een inval zou prijsopdrijvend werken, een vredesakkoord prijsdrukkend. De andere ontwikkeling is de gasvoorraad in Europa. Die is op dit moment ontzettend laag. Dat betekent dat áls de prijzen in het voorjaar dalen, landen zoveel gaan inkopen dat de prijs weer wordt opgedreven. Het heeft dus weinig zin om hier als consument op te wachten.” Woldring raadt aan een nieuw contract met vaste prijzen voor een jaar af te sluiten.

„De prijzen zijn al een tijdje redelijk stabiel en ik verwacht ook wel dat dit prijsniveau een soort van nieuw normaal is geworden. Ik zou prijzen nog niet voor drie of vijf jaar vastleggen, maar wel voor een jaar. Voordeel is dat we sinds een tijdje ook wel weer zien dat leveranciers goede welkomstkortingen aanbieden. Daar kun je dus van profiteren.”

<LC 18.02.22>