FEANWALDEN | Derde Buurtkamer van Dantumadiel

Tegen eenzaamheid

Dantumadiel opent op 16 augustus een derde Buurtkamer. De Buurtkamer komt in wijkcentrum De Mienskip aan de Haadstrjitte in Feanwâlden.

In de Westereen en Wâlterswâld bestaan al Buurtkamers. In buurgemeente Noardeast-Fryslân zijn Buurtkamers in Burgum, Dokkum, Holwerd en Kollum.

In de Buurtkamers kunnen mensen elkaar ontmoeten als ze daar behoefte aan hebben. Het is vooral een plek waar mensen zichzelf mogen zijn. Ze zijn bedoeld om eenzaamheid onder mensen te voorkomen. Soms zijn er activiteiten, zoals bingo, een lezing of een wandeling. Het programma wordt bepaald in overleg met de bezoekers.

Vrijwilligers van de organisaties Stjoer en welzijnsorganisatie Het Bolwerk houden de Buurtkamers draaiende. De organisaties zoekt overigens nog meer vrijwilligers.

De Buurtkamer in Feanwâlden is iedere maandagmiddag geopend van 14.00 tot 16.30 uur.

 

(FD 06.08.21)