FERWERD | Conflict met Interzorg over verbindingsgang in Foswert

Aanleunhuizen die geen verbinding meer hebben met zorgcentrum Foswert. Een kort geding moest ervoor zorgen dat ouderen niet meer buitenom hoeven.

In een klap waren de Fosta-aanleunwoningen bij woonzorgcentrum Foswert in Ferwert geen aanleunwoningen meer. Twaalf huurders van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen sinds oktober 2017 niet meer binnendoor naar het zorgcentrum, maar moeten buitenom over een pad. Stichting Interzorg Groep zou met een overdekte oplossing komen, maar dat duurt de woningcorporatie en de huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland te lang.

Met een kort geding, gisteren voor rechter Titus Hoogslag, zetten ze haast achter de kwestie. Hoogslag deed geen uitspraak, maar gaf Interzorg tot 1 september de tijd om uit de impasse te komen. Is een oplossing op die datum niet aangetoond, dan volgt op 4 september opnieuw een rechtszitting.

De afsluiting van de verbindingsgang tussen de aanleunwoningen en Foswert kwam volgens Interzorg helemaal niet onverwachts. Sinds 2015 was duidelijk dat Interzorg bezig was de huisartsenpraktijk Balsma/Berg naar het centrum te halen. In de huurovereenkomst kregen zij het exclusief gebruik over de aangrenzende gang. De aanleunwoningen hadden daardoor niets meer aan de sleutels die vanaf 1999 verstrekt werden om door de gang te kunnen.

Interzorg zorgde voor een alternatief, aldus projectleider Erwing Hamming-Schott. Er werd een extra deur naar buiten gemaakt met een tegelpad naar het centrum en bij een weersverwachting met code rood mochten de bewoners wel over de gang langs de huisartsenpraktijk. Bovendien biedt Interzorg halen en brengen aan. Daarvan maakt één bewoner gebruik. Uit recent overleg met deze bewoners is volgens Hamming-Schott gebleken dat ze hier prima mee uit de voeten kunnen en geen nieuwe verbindingsgang eisen.

Die is ook moeilijk te realiseren, omdat de gemeente een plan daarvoor afkeurde, aldus Interzorg. Daarom wordt gewerkt aan een nieuw plan, een doorgang bovenlangs waarvoor een plateaulift moet komen. De Bewonersraad kan zich hierin vinden als deze route maar veilig is. Maar de huisartsen blijven tegen omdat passanten dan langs de privégevoelige serverruimte komen. Hoogslag legde Interzorg op er met de huisartsen uit te komen.

Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en De Bewonersraad spanden het kort geding tegen de Stichting Interzorggroep uit Ferwert aan, omdat de gang tussen woonzorgcentrum Foswert in Ferwert en twaalf aanpalende aanleunwoningen sinds de komst van een huisartsenpraktijk in 2017 is afgesloten. WNWF stelt dat die gang in 1999 een van de redenen is geweest om de twaalf woningen met ouderen als doelgroep op die locatie te bouwen.

De veilige, korte gang binnendoor naar het grand café, het supermarktje, de kapper en de pedicure van Foswert zou de appartementen extra aantrekkelijk maken voor kwetsbare ouderen die zo langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ,,En dat is toch ook het nieuwe ouderenbeleid”, benadrukte WNWF-directeur Rein Hagenaars. Maar de huisartsen willen uit privacy-overwegingen niet dat de bewoners van appartementen de hele dag langs de wachtkamer van de huisartsenpost lopen.

Sinds de afsluiting van de gang in 2017 overleggen WNWF, de Bewonersraad en de Interzorggroep met elkaar voor een oplossing, bleek gisteren tijdens de zitting.

Volgens WNWF en de Bewonersraad maakt Interzorg zo weinig haast met de uitvoering van mogelijke oplossingen, dat de bewoners nu al twee winters buitenom moeten lopen om in Foswert te komen. ,,Alleen bij code rood mag de gang van de huisartsen open”, gaf hun advocaat Eric van der Goot aan. ,,Kunnen ze daar geen code geel van maken?” opperde rechter Hoogslag.

Interzorg heeft de afgelopen jaren juist zijn stinkende best gedaan een goede oplossing te vinden, vond Erwin Hamming-Schott, door Interzorg ingehuurd om de huisartsenpraktijk te huisvesten. ,,Maar een vergunning voor een sluis voorlangs is door de gemeente geweigerd.”

Een plateaulift waarop bewoners ook met een rollator kunnen staan, zou qua financiën en vergunningen de kortste klap zijn, vonden beide partijen. Al vond Hamming-Schott het minder dat de bewoners dan weer langs de kantoren van Interzorg lopen. ,,Kom dan over twee weken weer naar de rechtbank met een uitgewerkt plan, zodat die lift er voor 1 januari komt”, stelde rechter Hoogslag voor. ,,Daar willen de artsen ook niet aan meewerken” waarschuwde Frank van den Broek, directeur van Bewonersraad Friesland. ,,Dan passeren de bewoners de serverruimte van de computers en dan zijn de patiëntengegevens mogelijk zichtbaar.” Op die weigering zijn ze teruggekomen, vertelde Hamming-Schott. ,,Maar ze zijn nu op vakantie, dus we redden het niet in twee weken.”

Uiteindelijk stelde Hoogslag voor dat de partijen zich op 4 september weer bij hem melden. ,,Dan ben ík op vakantie, maar ik zorg dat er een vervanger is” zegde Hagenaars toe. ,,Ik heb dan ook vakantie”, meldde zijn advocaat Van der Goot, ,,maar ik zit in Nederland en ben dan wel aanwezig.”