FERWERT | Vragen over onderzoek naar toezichthouders Interzorg

Actiz, de brancheorganisatie van zorgaanbieders, start een onderzoek naar de toezichthouders van Zorgcombinatie Interzorg in Ferwert.

Aanleiding voor het onderzoek is het artikel in deze krant over de lange zittingstermijnen bij de raad van toezicht (rvt) van de zorginstelling. In de landelijke Governancecode voor de zorg staat dat een toezichthouder na maximaal acht jaar moet plaatsmaken voor een opvolger. Bij Interzorg zitten drie leden van de rvt al minstens zestien jaar op hun plek.

Zorgverzekeraar De Friesland zegt naar aanleiding van het artikel met Interzorg ,,in gesprek’’ te gaan met het doel dat de zorgcode ,,zo snel mogelijk alsnog wordt nageleefd’’.

Het onderzoek van Actiz kan er in het uiterste geval toe leiden dat Interzorg geschrapt wordt als lid van de branchevereniging, laat een woordvoerder weten. ,,Actiz hecht grote waarde aan het naleven van de Governancecode. Daarom hebben we de naleving daarvan ook laten opnemen als lidmaatschapseis.’’

Bij De Friesland staat er mogelijk meer op het spel. De zorgverzekeraar sluit namelijk alleen contracten af met (grotere) zorgaanbieders wanneer die aan de Governancecode voldoen. De Friesland vraagt ernaar voor ze een contract afsluiten’’, legt woordvoerder Gerrie Riemersma uit. ,,Als een zorgaanbieder antwoordt met ‘ja’ dan gaan we ervan uit dat dit klopt.’’

Interzorg schrijft al jaren in de jaarverslagen dat het de normen van de bewuste zorgcode onderschrijft, hanteert en uitvoert. Al is de praktijk dus anders. ,,We geven onszelf enige ruimte’’ reageerde voorzitter Wim Kuikman hierop maandag in de LC.

Interzorg werkt vanuit christelijke grondslag. Dat toezichthouders er zo lang blijven zitten, komt volgens Kuikman omdat christelijke opvolgers lastig te vinden zijn.

‘Plakkend’ toezicht is zeldzaam
Minstens zestien jaar zitten drie toezichthouders van de Ferwerter zorginstelling Interzorg al op hun zetel. Veel ervaring dus. Toch mag het niet.

Waarom is dit te lang?
Na acht jaar plaatsmaken voor een opvolger, zo is vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode, die alle grote zorginstellingen onderschrijven. ,,Om goed toezicht te kunnen houden is een frisse blik noodzakelijk, evenals het bewaren van afstand tot de organisatie’’, zegt Michiel Kooij-man van branchevereniging Actiz.

Komt het vaak voor, dat het toezicht niet opstapt?
Nee. Zorgaanbieders lijken de gedragscode goed na te leven, al blijft een toezichthouder door omstandigheden soms een jaartje langer zitten. Eind vorig jaar deed deze krant, samen met Dagblad van het Noorden, onderzoek naar het toezicht bij negentig grote zorginstellingen in Noord-Nederland. Nergens bleken toezichthouders hun termijn met jaren te overschrijden.

Is het verboden wat er in Ferwert gebeurt?
Niet wettelijk. De Governancecode is in feite een verzameling afspraken die de grote zorgclubs- en instellingen met elkaar hebben gemaakt. Maar vrijblijvend zijn de regels ook niet. De Nederlandse zorgkantoren, die het geld voor de langdurige zorg verdelen, willen dat zorgaanbieders de code volgen. Anders: geen contract. Dezelfde voorwaarde stellen zorgverzekeraars zoals De Friesland.

Er bestaat een speciale Governancecommissie die kan oordelen of een zorginstelling de code wel of niet geschonden heeft. Dat leidt in de praktijk maar een of twee keer per jaar tot een uitspraak.

Wat zeggen de eigen regels bij Interzorg?
In de statuten van Interzorg staat dat iemand maximaal twaalf jaar in de raad van toezicht mag zitten. Die statuten zijn echter sinds 2000 niet meer inhoudelijk aangepast en dus verouderd. In feite voldoen de statuten op dit punt niet aan de zorgcode. Maar ook volgens de interne regels - ook al zijn ze oud- zitten de drie toezichthouders bij Interzorg dus al over hun maximale termijn.