Flat krijgt batterij voor energiebesparing

In een flat aan de Gealanden in Leeuwarden is een batterij geïnstalleerd die zorgt voor energiebesparing. Deze ‘Cube’ slaat stroom tijdelijk op en zet die in bij pieken in stroomverbruik, zoals bij gebruik van een lift. Daardoor kan de aansluiting voor netbeheer lichter, wat het elektriciteitsnet ontlast. Ook de CO2-uitstoot wordt zo minder. Eind december wordt aan de Berglaan in Drachten eenzelfde batterij geplaatst. Met de Cube wil corporatie WoonFriesland bijdragen aan een duurzame omgeving.

 

<LC 07.12.21>