FNP: bouw voor Friezen zelf

Partij komt met plan om huisvesting aan te pakken

Inwoners van Fryslân en Friezen om utens die naar de provincie willen terugkeren, moeten voorrang krijgen bij de koop van een starterswoning of het huren van een huurwoning. Dat stelt de FNP in het gisteren gepresenteerde Oanfalsplan wenjen .

Met het huisvestingsplan wil de FNP een alternatief bieden voor de Bouwstenen van het Deltaplan voor het Noorden . Daarin stellen de vier noordelijke provincies aan het rijk voor om er 220.000 woningen te bouwen.

Dat gaat de FNP te ver. Ze wijst erop dat de woningnood voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door speculerende beleggers en een mismatch tussen de vraag naar bepaalde typen woningen en het aanbod.

Doelgroepen

De partij pleit ervoor dat Friese gemeenten doelgroepenverordeningen opstellen, waarin kan worden bepaald welke groepen in aanmerking komen voor sociale starterswoningen. Inwoners of anderen die een binding hebben met een Friese gemeente kunnen dan voorrang krijgen.

Ook zouden gemeenten huisvestingsverordeningen moeten aannemen, waarbij voor (sociale) huurwoningen hetzelfde geregeld kan worden. De opkoop door beleggers en het gebruik van woningen als vakantiehuisje kan daarmee worden tegengegaan. Dat laatste kan ook worden ontmoetigd met een forenzenbelasting.

Met de voorstellen, die vooral gemeenten zouden moeten uitvoeren, wil de FNP voorkomen dat nodeloos veel groene ruimte ten prooi valt aan bouwwoede.