Forse opknapbeurt huizen Zuidwesthoek

Ruim tweehonderd woningen van WoonFriesland in de Zuidwesthoek ondergaan dit jaar een forse opknapbeurt.
Nadat recent 28 woningen in Stavoren zijn verbeterd, volgen nu 76 huizen in Hemelum, Warns, Molkwerum en Hindeloopen.
Later dit jaar volgen honderd panden in Koudum. Naast groot onderhoud wordt ook de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen
verbeterd. Zij krijgen onder andere een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Ook vindt schilderwerk en herstel van dakgoten plaats.