FRANEKER | Enkele huurders voelen zich niet serieus genomen bij de renovatie van woningcorporatie Accolade

‘Dat betekent dus dat ik in het verleden te veel huur heb betaald’

Enkele huurders voelen zich niet serieus genomen bij de renovatie die woningcorporatie Accolade momenteel uitvoert in de Kaatsersbuurt in Franeker. 

Hij zit in de kou en moet op een kampeerbed slapen in een vertrek beneden omdat zijn slaapkamer op de kop staat. Sinds 9 december is de huurwoning van Joop de Boer aan de Thomas de Grootstraat in Franeker veranderd ,,in een tornado’’, zegt hij zelf. Omdat hij kampt met een auto-immuunziekte werd het hem al twee keer te veel en ging hij onderuit.

Baukjen Ploegstra, wiens woning aan de Ids Jousmastraat nog aan de beurt komt, ziet als een berg op tegen de klus die bij haar in maart plaats gaat vinden. Ze heeft moeite met de planning. ,,Van de zomer hebben we nieuwe keukens gekregen, nu zijn ze rondom mij aan het renoveren, vorige week zijn de gevels schoongemaakt en die worden nog gevoegd. In feite zitten we de hele godganse winter in de
herrie.’’

Meer buurtbewoners klagen, zegt het duo, maar omdat het om oudere mensen gaat, ondernemen ze geen stappen. Een buurtgenoot van Ploegstra, die niet met zijn naam in de krant wil, bevestigt dat enkele huurders zich niet serieus genomen voelen. Zijn vragen over asbestverwijdering werden minimaal beantwoord. ,,Ze zeggen dat je een keus hebt in de kleur van de nieuwe kozijnen, maar Accolade wil
ook eenheid in de wijk, dus die keus is een nepkeus.’’ Bij de drie is vooral de manier van aankondigen door Accolade het pijnpunt. ,,Ze stonden ineens op de stoep om te vertellen wat er ging gebeuren. Als je door liet schemeren dat je niet mee wilde werken, dreigden ze met een rechtszaak.’’

De renovatie omvat het vervangen van alle houten kozijnen en de voordeur door kunststof, bij sommige woningen het plaatsen van een dakkapel en in het geval van De Boer een nieuwe afvoer voor de ventilatie. ,,Vijftien jaar geleden heb ik dat geweigerd en dat drukken ze er nu dus gewoon doorheen.’’ Accolade doet dit wegens aanhoudende klachten over vochtproblemen en wil zo het binnenklimaat
van de woningen verbeteren. Irene Willems van Accolade geeft toe dat er heel wat achter de voordeuren gebeurt. ,,We doen het in één keer om te voorkomen dat er iedere keer wat moet gebeuren.’’ Volgens haar gaat het om noodzakelijk onderhoud. Huurders tekenen
ervoor dat ze dat toe moeten laten. Alles is uitvoerig met ze doorgesproken, maar nu het zover is, kan Willems zich voorstellen dat bewoners het als vervelend ervaren.

Volgens De Boer gaat het om achterstallig onderhoud. ,,Dat betekent dus dat ik in het verleden te veel huur heb betaald. Anders hadden ze van een deel van die huursom het onderhoud gewoon uit kunnen voeren. Ik heb dan ook huurverlaging aangevraagd.’’ De Boer, die vanaf het begin aangegeven heeft tegen de renovatie te zijn, zou een week in de werkzaamheden zitten. Die week is inmiddels voorbij.
Overigens neemt hij uitvoerder Talen niets kwalijk. De werknemers doen hun uiterste best om de bewoners tegemoet te komen.

Dat meedenken mist De Boer bij Accolade. Zo passen door de nieuwe kozijnen de vitrages, rolgordijnen of luxaflex niet meer. Nieuwe raambekleding moeten de huurders zelf betalen. Bovendien mag in het kunststof niet geboord worden, zodat een ander ophangsysteem nodig is. Dit moeten de huurders zelf oplossen. Bij de vervanging van de kozijnen moeten de radiatoren verwijderd worden en zitten de
mensen in de kou. Het elektrische kacheltje dat De Boer ter vervanging heeft staan, moet hij zelf betalen. ,,Ze maken het allemaal veel kleiner dan het is en we krijgen geen enkele compensatie.’’

Willems wijst erop dat het beleid is dat dit soort zaken niet vergoed worden. ,,Dat wordt in het voortraject allemaal uitgelegd.’’
Volgens Marinus Duyzer van de huurvereniging zijn er amper klachten. ,,De mensen kunnen altijd de opzichter bellen en ze kunnen bij mij komen. Dan help ik ze.’’ Hij woont midden in de Kaatsersbuurt en ook zijn woning komt nog aan de beurt. Bij Accolade is één klacht binnengekomen.