FRANEKER | Geld voor wijken en dorpen in Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke heeft een dorpen- en wijkenfonds vastgesteld waarin 1,2 miljoen euro beschikbaar is tot 2021. Er zijn drie financieringsmogelijkheden voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

Alle dorpen en wijken krijgen een waarderingssubsidie van 500 euro. Voor onderzoek of begeleiding van een project kan tot 10.000
euro subsidie aangevraagd worden en voor de uitvoer van projecten kan tot 20.000 euro subsidie verleend worden. Het moeten projecten
zijn met een groot draagvlak.