FRANEKER | Meedenken over woonvisie gemeente

De inwoners van de gemeente Waadhoeke mogen tot 23 september actief meedenken over de woonvisie die de gemeente zal opstellen. Met deze visie bepaalt de gemeente waar nog woningbouw mogelijk is en maakt daarover afspraken met de provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de online vragenlijst (www.kaw.nl/waadhoeke) kunnen de invullers aangeven welke plekken in dorpen en wijken aangepakt moeten worden of in welke gebieden kansen liggen.