FRANEKER | Prestatieafspraken getekend

Om naar hetzelfde doel toe te werken heeft de gemeente Waadhoeke in de persoon van wethouder Nel Haarsma deze week afspraken ondertekend met de twee woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland, met Huurdersvereniging Franeker en met De Bewonersraad.

De prestatieafspraken gaan over zaken als betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming van het sociale woningbestand, de leefbaarheid en de combinatie van wonen en zorg. Jaarlijks wordt dit op elkaar afgestemd.

 

Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad tekenen prestatieafspraken 2020

 

Op 4 december 2019 zijn de prestatieafspraken getekend. Wethouder Nel Haarsma tekende de afspraken voor Waadhoeke.  Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken.

 

De afspraken zijn getekend door (van links naar rechts op de foto):
Namens Wonen Noordwest Friesland, mevrouw H. Huizinga, directeur – bestuurder;
Namens Accolade, mevrouw J. Hartholt, directeur – bestuurder;
Namens gemeente Waadhoeke, mevrouw N. Haarsma, wethouder Wonen & Leefbaarheid;
Namens Huurdersvereniging Franeker, de heer M. Duyzer, voorzitter;
Namens De Bewonersraad, de heer H.G.T. Brouwer, algemeen directeur.

 

De foto is gemaakt door Ubbo Posthuma.