FRANEKER | Verlies gemeente in zaak nieuwbouwwijk

Een uitspraak van de rechtbank die de voormalige gemeente Franekeradeel een betaling van 10 miljoen euro opleverde inzake woningbouw in Franeker-Zuid, staat op losse schroeven. Het Gerechtshof heeft de andere partij, de cv Franeker- Zuid, in het gelijk gesteld.

De gemeente had de cv niet mogen dwingen om op 31 december 2013 de afgesproken grond af te nemen en had moeten meedenken over
herontwikkeling.

Het college bekijkt nu wat de gevolgen voor Waadhoeke zijn.