FRANEKER | Waadhoeke krijgt gemeentewapen

De in 2018 gevormde gemeente Waadhoeke wil begin 2020 over een nieuw gemeentewapen beschikken. Dat wapen is mede de basis voor de nieuwe ambtsketen en eventueel een nieuwe gemeentevlag.

Er is een commissie ingesteld met leden uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Littenseradiel. Een nieuw wapen wordt vaak gevormd uit elementen in wapens van de voormalige gemeenten of elementen die kenmerkend zijn voor de nieuwe gemeente.