FRANEKER | Waadhoeke mist grote bezuinigingslijn

Echte voorstellen voor bezuinigingen moeten nog komen in Waadhoeke. De partijen hielden het bij kleine voorzetjes, terwijl er 850.000 euro nodig is. 
De gemeente koerst af op een groter tekort in de begroting voor 2020, maar het college wil dit beperkt houden door heffingen  kostendekkend te maken en inflatiecorrectie toe te passen op heffingen en belastingen. Op advies van het CDA wordt ook bekeken of verhoging van de leges mogelijk is. Dan blijft er een tekort van 850.000 euro.