Friese huizenbouw gaat de komende decennia hard omlaag

De Friese woningvoorraad zal de komende twintig jaar nauwelijks meer groeien, verwachten de rijksbureaus voor statistiek (CBS) en leefomgeving (PBL).

Van 2020 tot 2040 komen er in Friesland per saldo nog 12.000 huizen bij, aldus een veronderstelling voor de middellange termijn. Dat is amper een derde van de groei in de voorgaande twintig jaar. In de periode 2000-2020 dikte de woningvoorraad nog aan met ruim 36.000.
De tanende groei zet volgend jaar al in, aldus de onderzoekers. Ze is het gevolg van de afnemende groei van het aantal particuliere huishoudens. Het aantal Friese huishoudens nam tussen 2000 en nu nog met bijna 33.000 toe. Voor de komende twintig jaar ramen CBS en PBL de groei nog maar op 6000 (een plus van 7800 tot 2030, gevolgd door een min van 1800 tussen 2030 en 2040).

De omslag is het gevolg van een optelsom van enkele demografische trends, zegt projectleider Andries de Jong (Planbureau voor de Leefomgeving). In Friesland overlijden meer mensen dan er worden geboren. De provincie heeft daarnaast een negatief vestigingsoverschot: er verhuizen meer mensen naar andere provincies dan dat er hier komen wonen. Immigranten uit het buitenland nestelen zich vooral in de Randstad. Ze kunnen er sneller een baan vinden. Vluchtelingen worden eerst wel over het land gespreid,
maar een flink deel van die groep zoekt uiteindelijk zijn heil in het Westen, vanwege de kans op werk en voor geborgenheid tussen lotgenoten met dezelfde achtergrond.