Friesland vraagt rijk maatwerk op woningmarkt in ‘noordoost’

Friesland is blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken maatwerkafspraken wil met krimpregio’s. De provincie vraagt om een pilot voor de woningmarkt.

In Noordoost-Friesland zit spanning op de woningmarkt, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Er is sprake van bevolkingsdaling, maar tegelijk is er vraag naar nieuwbouw. ,,Hoe kinne jo dêrop ynspylje? Dêr wolle wygraach in eksperiment foar’’, zegt hij.
Minister Kajsa Ollongren maakte gisteren bekend dat ze met krimpgebieden afspraken wil over wonen, werken en spreiding van voorzieningen. 

,,Grote regionale verschillen vragen om een gebiedsgerichte aanpak en om maatwerk in de samenwerking tussen rijk en regio’’, schrijft de
minister. Die samenwerking is onder andere nodig op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en de overgang naar  kringlooplandbouw. De minister wil in 2019 twee experimenten: het eerste op de woningmarkt en het tweede op het terrein van klimaat en energie. Friesland wil in aanmerking komen voor het eerste experiment, zegt Kramer.
Als landelijk beleid in regio’s ‘ongewenste effecten’ sorteert, wil Ollongren die aanpakken. Ze zegt daarmee ook oog te hebben voor een motie van de Kamerleden Stieneke van de Graaf en Harry van der Molen. Die vroegen om een standaard ‘regiocheck’ op landelijke plannen.