Fryske deal wordt uitgesteld

Woningcorporaties Accolade en Elkien hebben meer tijd nodig om drieduizend woningen te vinden die, als proefproject, energieneutraal
worden gemaakt. De zogeheten Fryske Deal wordt daarom met minstens drie jaar uitgesteld. Dat zei gedeputeerde Sander de Rouwe
bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten.

De provincie verwacht nu dat de eerste drieduizend huurhuizen uiterlijk in 2022 energieneutraal zijn gemaakt.