De Friese Meren

Samenwonen met behoud van uitkering

05-09-2022

Inwoners uit de gemeente De Fryske Marren kunnen binnenkort proef-samenwonen zonder hun uitkering te verliezen. Bevalt het samenwonen goed, dan kijkt de gemeente na vier maanden wat de financiële gevolgen van het samenwonen zijn. Mensen met een uitkering die gaan samenwonen moeten vaak inleveren op hun uitkering of verliezen die helemaal. De gemeente vindt dat iedereen de kans moet krijgen om te gaan samenwonen. De proef begint op 1 oktober en duurt een jaar. De deelnemers houden in die vier maanden wel twee woningen aan.

 

<FD 02.09.22>

Lees verder

Veertig woningen in Joure vervangen

28-06-2022

JOURE Woningstichting Accolade gaat veertig woningen in de wijk Westermeer in Joure vervangen. Volgens de stichting zijn de huizen te verouderd.

Het wooncomfort van de woningen aan De Scharcamp en De Finne laat te wensen over, schrijft wethouder Jos Boerland aan de gemeenteraad. Ze worden daarom vervangen door moderne, energiezuinige huurwoningen.

Accolade zelf meldt op de website dat de nieuwe woningen meer ruimte krijgen dan de bestaande. ‘De huizen hebben een verdieping.’ De woningen zijn bedoeld voor ‘één of twee personen of een klein gezin met kind’. Behalve de verbeteringen ziet de stichting ook kans om zes extra woningen te bouwen. Hoe de woningen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. Er is nog geen aannemer voor het project gevonden.

De huidige bewoners krijgen minimaal een jaar de tijd om te verhuizen. ‘Wij helpen hen hierbij.’ Accolade verwacht in 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw.

Leeuwarder Courant / 27 juni 2022

Lees verder

Energie cadeaubon voor minima

03-03-2022

Inwoners van De Fryske Marren die een krappe beurs hebben, kunnen een gratis Energie cadeaubon aanvragen. Met de bon kan per woning voor zeventig euro aan producten worden aangeschaft waarmee energie kan worden bespaard.

Wethouder Frans Veltman: ,,Bewenners dy’t minder te besteegjen hawwe, besteegje faak in relatyf grut part fan har ynkommen oan enerzjy.” Doel is dus om de energierekening wat te verlagen voor deze mensen, vooral in deze tijden met sterk stijgende prijzen. Mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen of rondkomen van een minimaal inkomen, hebben recht op de cadeaubon.

 

<FD 02.03.2022>

Lees verder

Prinsjesdag biedt geen soelaas voor de wooncrisis

23-09-2021

Waar is de Minister van Volkhuisvesting en Wonen

Gisteren zijn we getuige geweest van Prinsjesdag. Een Troonrede van onze Koning, geschreven door een demissionair kabinet. Een kabinet wat meer met zichzelf bezig lijkt dan met de enorme problemen in het land. Inmiddels zijn er 12 leden van het kabinet opgestapt en lijkt dit kabinet bij elkaar gehouden te worden door Ductape in plaats van een gezamenlijk gevoel van urgentie op de enorme stapel dossiers waar het niet goed gaat. De toeslagenaffaire, het Groningendossier maar zeker ook de huidige wooncrisis waarin ons land verkeert lijkt geparkeerd te worden tot we weer een missionair kabinet hebben. En dat lijkt er voorlopig niet te komen! Een zeer zorgelijke situatie. Zo laat men die vermaledijde verhuurdersheffing voortbestaan, een regelrechte ramp voor het volkshuisvestelijk domein in ons land. Deze heffing zorgt er voor dat er niet voldoende nieuwbouw gebouwd kan worden, de verduurzamingsoperatie enorm vertraagt en onderhoud van duizenden woningen uitgesteld wordt. De aangekondigde structurele verlaging van deze heffing vanaf 2022 met 30 miljoen is een habbekrats terwijl de miljardenheffing op sociale huur in stand blijft. Huurders met de meest smalle beurzen betalen deze anderhalf miljard aan heffingen indirect aan “Den Haag”. De Bewonersraad vindt dit uiterst verwerpelijk en onacceptabel en eist dat de verhuurdersheffing in zijn geheel wordt afgeschaft. Geen verlaging van deze heffing maar volledig afschaffen.


Ook het grote tekort aan sociale huurwoningen is de Bewonersraad een doorn in het oog en wij hadden  op zijn minst verwacht dat er in ieder geval een aantal oplossingsrichtingen geboden werden. Niets van dat alles! Steeds meer mensen die géén sociale huurwoning kunnen vinden worden zo in de armen gedreven van particuliere huiseigenaren, huisjesmelkers en grote beleggers die, vanuit oogpunt van winstbejag, vaak tegen exorbitant hoge huurprijzen en slecht onderhoud hun bezit te gelde maken. Dit moet echt stoppen! Veel mensen met een smalle beurs belanden in een financieel rampzalige situatie waar ze moeilijk, of zelfs helemaal niet, uit kunnen komen.

Terwijl ik dit opiniestuk schrijf zijn de Algemene Politieke Beschouwingen gaande. Ook de Tweede Kamer lijkt helaas méér met zichzelf bezig te zijn dan met de zaken waar het echt om gaat. Elkaar vliegen afvangen, kissebissen over van alles en nog wat, posities innemen en soms uit zijn op, zoals ik het maar noem, wraak op wat er in het verleden is gebeurd. Soms vraag ik me af in wat voor land we leven. Het ooit zo beschaafde Nederland waar oog voor elkaar was, waar we naar elkaar omkeken, waar grondrechten, zoals een fatsoenlijk dak boven je hoofd, de normaalste zaak van de wereld waren, lijken te zijn opgelost in een poel van politiek gekrakeel en een dodelijk positiespel van politici. Voordat ik de laptop openklapte om dit stuk te schrijven was de laatste stand van zaken van de Algemene Beschouwingen dat het gelukkig lijkt dat een meerderheid van de Kamer kiest voor het daadwerkelijk afschaffen van de verhuurdersheffing. Wanneer dat het geval is, is er een voorzichtige eerste stap gezet. Ook de wens van een aantal partijen om opnieuw een Ministerie voor Volkshuisvesting en Wonen in het leven te roepen geeft hoop! De Bewonersraad wil deze ministerspost weer terug in een nieuw te vormen kabinet. De problemen zijn gewoon té groot om “het er even bij te doen”. Laten we hopen dat Den Haag zich snel herpakt en dat er een nieuw evenwichtig kabinet gevormd kan worden waarbij het Ministerie van Volkshuisvesting en Wonen daadkrachtig en ruimhartig te werk kan gaan om deze enorme puinhoop op te ruimen want zo kan het écht niet langer!

Gert Brouwer
Algemeen directeur Huurdersvereniging De Bewonersraad.

 

Lees verder

LEMMER | Huurhuizen voor Balk, Lemmer en Bakhuizen

17-12-2019

Er worden volgend jaar nieuwe huurhuizen gebouw in Lemmer, Balk en Bakhuizen. Dat heeft gemeente De Fryske Marren afgesproken met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen.

De corporaties investeren 14 miljoen euro. Ze zetten extra in op verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen. Eerder was al afgesproken dat de corporaties tot en met 2025 circa 180 woningen slopen, 200 wat duurdere huurwoningen verkopen en 300 betaalbare (kleinere) woningen nieuw bouwen.

De meeste nieuwbouw vindt de komende jaren plaats aan de Zuiderzeestraat in Lemmer. Daar worden volgend jaar 28 woningen gesloopt en in 2021 20 woningen gebouwd. In 2022 worden daar nog eens 47 huizen gesloopt waarna er in 2013 39 nieuwe worden neergezet.
Aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat in Bakhuizen worden 8 woningen gesloopt en vervangen door 2 betaalbare huur- en 2 koopwoningen. Verder wordt onderzocht of er nog 10 huurhuizen kunnen worden gebouwd in Sint Nicolaasga. Volgend jaar worden 1000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen, wat 4,5 miljoen euro kost.

De afspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties Accolade, Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland. De laatste twee fuseren per 1 januari 2020.

Lees verder
 • Akmarijp
 • Bakhuizen
 • Balk
 • Bantega
 • Boornzwaag
 • Broek
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Doniaga
 • Echten
 • Echtenerbrug
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Follega
 • Goingarijp
 • Harich
 • Haskerhorne
 • Idskenhuizen
 • Joure
 • Kolderwolde
 • Langweer
 • Legemeer
 • Lemmer
 • Mirns
 • Nijehaske
 • Nijemirdum
 • Oldeouwer
 • Oosterzee
 • Oudega
 • Oudehaske
 • Oudemirdum
 • Ouwster-Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Rijs
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottum
 • Ruigahuizen
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Sloten
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Terhorne
 • Terkaple
 • Teroele
 • Tjerkgaast
 • Vegelinsoord
 • Wijckel