Geen bezuiniging op de huurtoeslag

Kanttekeningen bij geschrapte bezuiniging huurtoeslag


De coalitiepartijen zijn het op 13 juni jl. eens geworden over de hoofdlijnen voor de begroting. Een aantal geplande bezuinigingen gaat niet door, waaronder de 400 miljoen op de huurtoeslag. “Dit op zich goede nieuws vanuit Den Haag moet niet resulteren in oud gedrag van corporaties om met behulp van de huurtoeslag te dure sociale huurwoningen te bouwen”, waarschuwt Frank van den Broek van huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

“Voor 2017 wordt op de huurtoeslag niet bezuinigd, maar natuurlijk is het de vraag of in een nieuwe coalitie de huurtoeslag in zijn huidige vorm zal blijven bestaan. De Bewonersraad vindt het belangrijk dat de huurtoeslag er is voor huishoudens die de toeslag echt nodig hebben. De laatste jaren echter hebben we gezien dat corporaties te dure woningen bouwen voor de sociale huisvestingssector. Voor huurders, die dergelijke woningen eigenlijk niet kunnen betalen, komen deze huizen toch beschikbaar door een onevenredig gebruik van de huurtoeslag. Daarmee maak je huurders financieel buitengewoon kwetsbaar. Wat het na de verkiezingen in 2017 ook gaat worden, De Bewonersraad adviseert corporaties om passend en minder kostbaar te bouwen, zodat huurders niet geconfronteerd worden met een financieel zeer ongewisse toekomst.”