Geen instemming nieuwe Algemene Huurvoorwaarden Accolade

Corporatie Accolade nam zich eind 2015 voor haar Algemene Huurdersvoorwaarden (: AHV) te vernieuwen. De AHV omvatten de rechten en plichten van de huurder en verhuurder en worden verstrekt bij het aangaan van een huurcontract.

De aan Accolade gelieerde huurdersorganisaties zijn gevraagd vooraf advies te verstrekken om de definitieve AHV vast te stellen. Er zijn twee artikelen in de AHV waar de overlegpartijen geen overeenstemming over konden bereiken. De huurdersorganisaties vinden dat deze artikelen te zeer in het nadeel van de huurder zijn. Het betreft de artikelen 5.4 en 6.1.

Artikel 5.4 betreft het creëren van (regel)ruimte voor de corporatie om ‘administratiekosten’ bij het aangaan van een huurcontract bij de huurder in rekening te brengen. De huurdersorganisaties zijn van mening dat administratief beheer gewoon deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfskosten van de verhuurder.
Artikel 6.1 omvat de verrekening van servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak of voor onderhoud aan de gemeenschappelijke tuin en/of de lift. Met de nieuwe AHV wil Accolade regelen dat als de huurder minder dan € 10,00 terugkrijgt of moet bijbetalen de verhuurder dit niet uitbetaalt of incasseert. Ervaring leert echter dat huurders vaak wat teveel vooruit betalen aan servicekosten, waardoor ze na een jaar geld terugkrijgen. Ook al gaat het om een klein bedrag, dan nog vinden de huurdersorganisaties dat huurders dit horen terug te krijgen.