Geen jongere wil in ‘bejaardenwoninkje’

Ingezonden stuk in de LC, eveneens over het onderzoek van Partoer dat er geen animo zou zijn onder starters om in het eigen dorp te blijven wonen.

Bijdrage van dhr. Marcel van der Molen uit Wolsum

Met enige verbazing heb ik het artikel gelezen over een onderzoek van Partoer over het gebrek aan geschikte huurwoningen in de dorpen (LC 8 juni), met als conclusie dat er geen behoefte is aan deze woningen. Deze uitkomst staat haaks op het rapport van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en het beeld dat in de dorpen zelf leeft.
Vreemd dat het FSP en mensen binnen de dorpen waar het om gaat, er blijkbaar helemaal naast zitten. De uitkomsten van dit onderzoek worden door Elkien ook wel heel makkelijk omarmd. En omdat ze dit eigenlijk al zagen aankomen, is het beleid maar vast aangepast op de voorziene uitkomst.

Eerlijk gezegd heb ik mijn twijfels over de uitvoering van dit onderzoek, domweg omdat een enquête opsturen wel erg makkelijk is. En hoe waren de vragen geformuleerd? De ervaringen met publieke vraagstellingen zijn nogal discutabel gebleken de laatste tijd. Veel van de huurhuizen die nu beschikbaar zijn binnen de dorpen, zijn revolutiebouw uit de jaren zestig en zeventig in een tijd dat het woord isolatie nog amper bestond. Deze huizen zijn nooit aangepast aan de huidige standaard en dit is waarschijnlijk voor de meeste woningen ook economisch niet haalbaar. Dat is mede de oorzaak dat er weinig belangstelling is voor aankoop van de huizen. Ze zijn vaak klein en zo gedateerd dat er geen eer aan te behalen valt. Het zijn kluswoningen en er zijn steeds minder klussers. Natuurlijk trekt dan een groot deel van de jongeren weg uit het dorp, ze willen niet in dit soort ‘bejaardenwoninkjes’. Er is voor een starter verder geen andere mogelijkheid.

Interessant zou zijn wat de enquête-uitkomst zou zijn als de vraag was geweest: zou u in het dorp willen blijven als er moderne nette betaalbare woningen beschikbaar zijn? Met andere woorden, hebben de woningbouwverenigingen en andere verantwoordelijken niet tientallen jaren zonder langetermijnvisie de bestaande woningen leeggemolken? Als voorbeeld: in onze woonplaats Wolsum zijn zes huizen van de woningbouwvereniging die economisch afgeschreven zijn en nu worden afgestoten. Het zou van visie hebben getuigd als deze werden afgebroken en daarvoor in de plaats vier, vijf moderne huurhuizen zouden zijn teruggeplaatst.

Mijn overtuiging is dat de jeugd uit Wolsum en omgeving zich hiervoor per omgaande zou aanmelden met als gevolg een verjonging van de dorpskern. Om de dorpen leefbaar te houden zal er enige lef en langetermijnvisie nodig zijn, en niet een beleid van afbraak zoals nu gaande is!