Geen prestatieafspraken gemeente Tytsjerksteradiel

In gezamenlijkheid met de gemeente Tytsjerksteradiel, WoonFriesland en De Bewonersraad is afgesproken om de prestatieafspraken op te schorten tot de uitkomsten bekend zijn van het uitgebreide woningmarktonderzoek. De resultaten zullen resulteren in een nieuwe herziene Woonvisie. Aansluitend zullen prestatieafspraken worden gemaakt.