Geen uitstel WMO-plan Leeuwarden

Het Leeuwarder WMO-plan wordt niet uitgesteld. Per januari 2021 kunnen Leeuwarders met een hulpvraag terecht in buurt- en dorpskamers. Dit staat in het ‘uitvoeringsplan herijking ondersteuning Wmo’ dat wethouder Herwil van Gelder gisteren presenteerde. Het plan is geschreven in samenwerking met een werkgroep van twaalf zorgaanbieders. Vier ervan vroegen eind mei in een brief evenwel om uitstel.

Zij vonden dat het voorstel nog onvoldoende uitgewerkt was en dat er te weinig draagvlak was bij collega-aanbieders. Het college wees hun verzoek af; het stelt dat de partijen inhoudelijk wel achter de plannen staan. Bovendien loopt de bezuinigingsdoelstelling van 3,6 miljoen euro anders gevaar.

De kern van de nieuwe werkwijze is dat een inwoner met een hulpvraag straks terecht kan in een buurt- of dorpskamer, waar vrijwilligers en beroepskrachten samen zorgen voor de juiste ondersteuning. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties moeten veel meer dan nu gaan samenwerken. Maar, zegt Van Gelder: ,,Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de toegang tot zorg straks in handen ligt van een vrijwilliger.’’ Hulp wordt zoveel mogelijk zonder beschikkingen verleend en met zo weinig mogelijk administratieve rompslomp.

Hoeveel buurt- en dorpskamers er komen en op welke locaties, is nog niet duidelijk. Ook niet hoeveel vrijwilligers er straks nodig zijn. Het is niet uitgesloten dat locaties van sociale wijkteams, die zijn opgericht in 2015, dicht moeten. Van Gelder: ,,We inventariseren per wijk en dorp wat een geschikte locatie is. We kijken ook naar buurt- en dorpshuizen.’’

Ook wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht in de buurt- en dorpskamers. Die verwijzen dan door. Het aantal uren, dat nu in Leeuwarden boven het gemiddelde ligt, wordt teruggeschroefd naar de landelijke norm.