Geld Friese corporaties dreigt weg te sijpelen naar Randstad

De relatief rijke Friese woningcorporaties dreigen hun opgebouwde vermogens kwijt te raken aan de armere corporaties in de Randstad. Daarvoor waarschuwen Friese huurdersverenigingen, nadat ze vorige week een gesprek hadden met vertegenwoordigers van D66, CDA, VVD, SP, ChristenUnie en PvdA. Lees hier het artikel daarover in Friesch Dagblad. En het vervolgartikel