Gemeente DDFK: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten over 2016

Deze informatie geldt voor de gemeenten: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.

De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.

De gemeenten krijgen geld om deze compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten over te nemen. Helaas krijgen gemeenten hiervoor veel minder geld dan de Rijksoverheid te besteden had. Gemeenten zijn niet verplicht om een compensatie te geven, maar de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben besloten dat wél te doen.

Wanneer vraag ik de tegemoetkoming aan?

In februari 2017 hebben alle inwoners die in 2016 een Wmo-indicatie hadden en/of AV-Frieso verzekerd waren een brief met een antwoordkaart ontvangen. Als u de compensatie wilt ontvangen moet u de antwoordkaart voor 1 juni 2017 terugsturen aan uw gemeente.

Voor verdere informatie kunt u op deze link klikken: http://www.dantumadiel.eu/bestuur/nieuws-archief_41333/item/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-over-2016_12142.html