Gemeente Leeuwarden | Bezuinigingen op het Sociaal Domein

Vanochtend in een plezierig en open gesprek meer gehoord over de plannen voor het Sociaal Domein van het nieuwe college van de gemeente Leeuwarden, via Ad van Alpen (senior strategisch adviseur Sociaal Domein). De gemeente staat voor een forse taak op dit domein.

Met dank voor het inkijkje in de plannen, zullen de Huurdersverenigingen Nieuw Elan en De Bewonersraad het Collegeprogramma 2018-2022 kritisch gaan doornemen en zich beraden hoe tijdig invloed uit te kunnen oefenen op nieuw te ontwikkelen beleidsplannen.