Gemeenten en corporaties

content image

Gemeente / corporatie

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. 
De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van de huurders en heeft qua overleg te maken met 18 gemeenten in Friesland en 6 corporaties. 
Met de gemeenten en corporaties is regelmatig overleg. 
 

>>

content image

Corporaties

De Bewonersraad heeft een overlegovereenkomst met zes verhuurders in Friesland.
In de overlegovereenkomst zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het overleg, adviesrecht, instemmingsrecht en nog veel meer zaken.

>>

content image

Woonvisie

De gemeente is verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijk beleid. Volgens de Woningwet maakt de gemeente daarvoor een Woonvisie. Dit is een plan dat voor meerdere jaren geldt en dat bijvoorbeeld gaat over nieuwbouw of renovatie van sociale huurwoningen, over energie-besparende voorzieningen en over betaalbaarheid van woningen.
 

>>

content image

Afspraken huurverhoging

Op 1 juli is het moment van de jaarlijkse huurverhoging.
Insteek van De Bewonersraad voor 2016 was: 0%, 'tenzij'. 
U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging, wanneer u een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt.  

>>

content image

Prestatieafspraken

Op basis van de Woonvisie van de gemeente, brengt de corporatie jaarlijks 'een bod' uit. Daarin laat de corporatie zien hoe men met hun activiteiten wil bijdragen om de doelen van de Woonvisie te bereiken. Kortom, hoeveel woningen ze verhuren, de betaalbaarheid, hoeveel woningen ze willen opknappen en eventueel sloop en vervangende nieuwbouw.

>>

content image