Gezondheid op wijk- en dorpsniveau op website

Nieuw op de website Waarstaatjegemeente.nl is tot op wijk- en dorpsniveau te zien hoe het staat met onder meer de gezondheidsverschillen ten opzichte van buurwijken en -dorpen en de sociaaleconomische factoren die daarin een rol spelen. Dat meldt zorgnieuwssite Skipr.

Zorg- en welzijnsorganisatie Pharos, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) lanceren het nieuwe thema ‘gezondheidsverschillen’ om gemeenten, ggd’s en zorgprofessionals van dienst te zijn bij het bepalen van het zorgen welzijnsbeleid. Voor elke gemeente staat een eigen rapport op de site. De cijfers moeten een basis vormen om samen met
inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Aan het initiatief werken verder ook GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis mee.


waarstaatjegemeente.nl