GORREDIJK | Jan Eisingastraat

Elkien gaat totaal 52 woningen aan de Jan Eisingastjritte en de Loaijersstjitte in Gorredijk vernieuwen. Op 4 juli jl. is de tweede bewonersavond daarover georganiseerd, waar volgens het 'protocol herstructurering' ook de regiomanager van De Bewonersraad bij aanwezig was. 

In oktober 2016 krijgen de betreffende bewoners van 'fase 1' (rood) een huisbezoek van Elkien. De regiomanager van De Bewonersraad heeft op verzoek van een huurder een huisbezoek bijgewoond.
Wanneer 70% of meer van de betreffende huurders akkoord gaat met de plannen, kan het Sociaal Pakket van toepassing worden.

Voor 'fase 2' (groen) wacht men 2016 af. In 2017 wordt gestart met de huisbezoeken.